สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารประกาศสหกรณ์ทั้งหมด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 6 / 2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 7 / 2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 (50,000) สาหรับสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน คำขอและสัญญากู้เงินฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สาหรับสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน คำขอกู้เงินสามัญ โครงการกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (200,000 บาท) สาหรับสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศฉบับที่ 4/2563 เรื่อง โครงการเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 2
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศฉบับที่ 3/2563 เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 2 /2563 การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ขั้นตอนการยื่นกู้เงินประเภทสามัญ (แบบใหม่)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2563 – 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 13/2562 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 11/2562 เรื่อง บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 10/2562 เรื่อง บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 7 /2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 8/2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน