สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
263/1 หมู่ 1 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 053-093-788, 053-093-656
เว็บไซต์ : www.lpnphcoop.or.th