บริการแจ้งโอนเงินผ่านเว็บไซต์

บริการแจ้งโอนเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

วัตถุประสงค์ โอนเงินเข้าบัญชี เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล เบอร์โทร อีเมล รายละเอียด หลักฐานการโอนเงิน

511-1-17469-9

ธนาคารกรุงไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด สาขาลำพูน

งดรับซื้อหุ้นพิเศษ

ออมทรัพย์พิเศษ รับเดือนละไม่เกิน 200,000 บาท ต่อรายสมาชิก
ออมทรัพย์ATM  รับเดือนละไม่เกิน 200,000 บาท ต่อรายสมาชิก