สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารประกาศสหกรณ์ทั้งหมด

ประกาศ ฉบับที่ 11/2562 เรื่อง บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน
ประกาศ ฉบับที่ 10/2562 เรื่อง บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562
ประกาศ ฉบับที่ 9 / 2562 เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 - 2564
ประกาศ ฉบับที่ 7 /2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ฉบับที่ 8/2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
โครงการสัมมนาและพบสมาชิก ประจำปี 2562 รพ.ลำพูน
โครงการสัมมนาและพบสมาชิก ประจำปี 2562 รพ.บ้านโฮ่ง
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562
โครงการสัมมนาและพบสมาชิก ประจำปี 2562 รพ ลี้
ประกาศ การเปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สมาคม
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสอ.สาธารณสุขลำพูน จำกัด
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
คำขอกู้และสัญญากู้เงินฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สำหรับสมาชิกสามัญ 2562
ประกาศ ฉบับที่ 5 /2562 การซื้อหุ้นพิเศษเพื่อกู้เงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ประกาศ ฉบับที่ 4/2562 การซื้อหุ้นพิเศษ
ประกาศ ฉบับที่ 3 /2562 การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
รายงานกิจการประจำปี 2561
สสธท.ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561
ขอเชิญเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน
ประกาศ ฉบับที่ 16 / 2561 บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561
ประกาศ ฉบับที่ 15 / 2561 การรับสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
เข้าสู่ระบบสมาชิก