เงินออมมั่นคง ระบบงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพ

เอกสาร/ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ วันที่ประกาศ
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(สมทบ) กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี สฌ.สธ.ลพ2 New 2 ก.พ. 2566
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(สามัญ) กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี สฌ.สธ.ลพ2 New 2 ก.พ. 2566
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 2 เป็นกรณีพิเศษ New 2 ก.พ. 2566
ประกาศ ฉบับที่ 4/2566 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 24 ม.ค. 2566
ประกาศ ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 24 ม.ค. 2566
ประกาศ ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 24 ม.ค. 2566
ประกาศ ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 -2567 26 ธ.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 26/2565 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล 23 พ.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 25/2565 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 25 ต.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 24/2565 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เพิ่มเติม ประจำปี 2566 3 ต.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 23/2565 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของสหกรณ์ 27 ก.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 22/2565 เรื่อง การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ ATM เนื่องในวันออมแห่งชาติ 27 ก.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 21/2565 เรื่อง ปิดทำการสหกรณ์ 27 ก.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 20/2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 27 ก.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 18/2565 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 - 2567 27 ก.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 19/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ พ.ศ. 2565 26 ก.ย. 2565
ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ดูทั้งหมด

การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจ

ปฏิทินกิจกรรม


Person
นายเนตร พงษ์ตุ้ย

ประธานกรรมการผู้ จั

Person
นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ

ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

เลขที่บัญชีธนาคาร

511-1-17469-9


ธนาคารกรุงไทย


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด สาขาลำพูน


แจ้งการโอนผ่านไลน์

หรือ หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝาก (เขียนชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้ , เข้าฝากบัญชีสหกรณ์) และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่เบอร์ 053-093-788, 053-093-656 ต่อ 11 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากไว้เพื่อส่งให้สหกรณ์