เงินออมมั่นคง ระบบงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพ

เอกสาร/ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ วันที่ประกาศ
ประกาศ ฉบับที่ 16/2565 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ พ.ศ. 2565 8 ส.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 15/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ส.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 14/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ส.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 13/2565 เรื่องการให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพักชำระต้นเงินกู้ ประเภทสามัญ 24 มิ.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 12/2565 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญสำหรับ พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุขหรือเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำจังหวัดลำพูน 25 พ.ค. 2565
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 2 เป็นกรณีพิเศษ 21 ม.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 11/2565 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ครั้งที่ 2 4 ม.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 10/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ครั้งที่ 2 21 มี.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 9/2565 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขลำพูน จำกัด 21 มี.ค. 2565
มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกจากการระบาดของเชื้อโรค โควิด-19 (2565) 28 ก.พ. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 7/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 23 ก.พ. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 23 ก.พ. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 3/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 3 ก.พ. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 4/2565 เรื่อง การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 26 ม.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล 14 ธ.ค. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 29 พ.ย. 2564
ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ดูทั้งหมด

การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจ

ปฏิทินกิจกรรม


Person
นายสมาน พรวิเศษศิริกุล

ประธานกรรมการPerson
นายศรีพรหม กาสกูล

รองประธานกรรมการ คนที่ 1Person
พญ.จันทรทิพย์ จิตรวงค์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2Person
นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี

เลขานุการPerson
นายนฤทธิ์ มณีทอง

เหรัญญิกผู้ จั

Person
นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ

ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

เลขที่บัญชีธนาคาร

511-1-17469-9


ธนาคารกรุงไทย


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด สาขาลำพูน


แจ้งการโอนผ่านไลน์

หรือ หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝาก (เขียนชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้ , เข้าฝากบัญชีสหกรณ์) และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่เบอร์ 053-093-788, 053-093-656 ต่อ 11 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากไว้เพื่อส่งให้สหกรณ์