สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ประวัติความเป็นมาสหกรณ์

โดย งานประชาสัมพันธ์/ไอที  อัพเดท วันที่ 3 พ.ย. 2560

คลิกดาวน์โหลด pdf

Alternative text - include a link to the PDF!


เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.30%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.30%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.30%
ฉุกเฉิน 6.30%
สามัญหุ้น 6.30%