วิสัยทัศน์ (Vision) : "สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศ"         ค่านิยม (Motto) : "สหกรณ์มั่นคง ธำรงหลักธรรมาภิบาล น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


จดหมายข่าว

เอกสาร/ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ วันที่ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก (สามัญ) กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 72 ปี (สฌ.สธ.ลพ.2) 3 ก.ค. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 2 เป็นกรณีพิเศษ 3 ก.ค. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 11/2567 เรื่องเงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (500,000 บาท สูงสุด 180 งวด ) 26 ม.ย. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 28 มี.ค. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 9/2567 เรื่องเงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 27 มี.ค. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2566 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 22 มี.ค. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 6/2567 เรื่อง การซื้อหุ้นพิเศษเพื่อกู้เงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 23 ม.ค. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 5/2567 เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2567 23 ม.ค. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 4/2567 เรื่อง การรับฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ทุกประเภท 28 ธ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 3/2567 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 28 ธ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 2/2567 เรื่อง การยื่นกู้เงินสามัญ และ เงินกู้พิเศษ 26 ธ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 1/2567 เรื่อง ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 18 ธ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ฉบับที่ 20/2566 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล 14 ธ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 19/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 รายการ และ พัดลมดูดอากาศ จำนวน 4 รายการ 8 พ.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 18/2566 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 - 2568 8 พ.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 17/2566 เรื่อง การควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบและยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู้และเงินรับฝาก 4 ต.ค. 2566
ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ดูทั้งหมด

การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

ปฏิทินกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

เลขที่บัญชีธนาคาร

511-1-17469-9


ธนาคารกรุงไทย


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด สาขาลำพูน


แจ้งการโอนผ่านไลน์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

หรือ หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝาก (เขียนชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้ , เข้าฝากบัญชีสหกรณ์) และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่เบอร์ 053-093-788, 053-093-656 ต่อ 11 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากไว้เพื่อส่งให้สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน