วิสัยทัศน์ (Vision) : "สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศ"         ค่านิยม (Motto) : "สหกรณ์มั่นคง ธำรงหลักธรรมาภิบาล สวัสดิการถ้วนหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

เอกสาร/ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ วันที่ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 6/2567 เรื่อง การซื้อหุ้นพิเศษเพื่อกู้เงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 23 ม.ค. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 5/2567 เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2567 23 ม.ค. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 4/2567 เรื่อง การรับฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ทุกประเภท 28 ธ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 3/2567 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 28 ธ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 2/2567 เรื่อง การยื่นกู้เงินสามัญ และ เงินกู้พิเศษ 26 ธ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 1/2567 เรื่อง ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 18 ธ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ฉบับที่ 20/2566 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล 14 ธ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 19/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 รายการ และ พัดลมดูดอากาศ จำนวน 4 รายการ 8 พ.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 18/2566 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 - 2568 8 พ.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 17/2566 เรื่อง การควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบและยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู้และเงินรับฝาก 4 ต.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 12/2566 เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ราย และพัดลมดูดอากาศ จำนวน 4 รายการ 2 ต.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2567 -2568 28 ก.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 15/2566 การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567-2568 28 ก.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 16/2566 เรื่องเงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 20 ก.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 20 ก.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 13/2566 เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566 21 ส.ค. 2566
ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ดูทั้งหมด

การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

ปฏิทินกิจกรรม


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
นายเนตร พงษ์ตุ้ย

ประธานกรรมการผู้ จั

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ

ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

เลขที่บัญชีธนาคาร

511-1-17469-9


ธนาคารกรุงไทย


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด สาขาลำพูน


แจ้งการโอนผ่านไลน์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

หรือ หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝาก (เขียนชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้ , เข้าฝากบัญชีสหกรณ์) และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่เบอร์ 053-093-788, 053-093-656 ต่อ 11 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากไว้เพื่อส่งให้สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน