เงินออมมั่นคง ระบบงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพ

เอกสาร/ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ วันที่ประกาศ
ประกาศ ฉบับที่ 15/2564 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2565 - 2566 20 ก.ย. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 14/2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในช่วงสถานการณ์โครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 23 ส.ค. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 13/2564 เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564 16 ก.ค. 2564
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ. ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 28 มิ.ย. 2564
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ. ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ. ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม 21 มิ.ย. 2564
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสามัญ กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี 22 ก.ค. 2564
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสมทบ กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี 22 ก.ค. 2564
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด2 17 มิ.ย. 2564
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 24 พ.ค. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 12/2564 เรื่อง การกำหนดมาตรการในการให้บริการสมาชิก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 20 พ.ค. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 11/2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากโรคระบาดโควิด -19 23 ม.ย. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 10/2564 เรื่อง ปิดทำการครึ่งวัน เนื่องในโอกาศครบรอบ 41 ปี สหกรณ์ 22 มี.ค. 2564
ประกาศฉบับที่ 7 / 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ โครงการถมดินบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน 17 มี.ค. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาถมดินบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างกำแพงดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร สนง.สอ.สาธารณสุขลำพูน จำกัด 19 ก.พ. 2564
ประกาศฉบับที่ 8 /2564 การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 2564 18 ก.พ. 2564
ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ดูทั้งหมด

การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจ

ปฏิทินกิจกรรม


Person
นายสมาน พรวิเศษศิริกุล

ประธานกรรมการPerson
นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ

ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.20%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.20%

เลขที่บัญชีธนาคาร

511-1-17469-9


ธนาคารกรุงไทย


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด สาขาลำพูน


แจ้งการโอนผ่านไลน์

หรือ หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝาก (เขียนชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้ , เข้าฝากบัญชีสหกรณ์) และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่เบอร์ 053-093-788, 053-093-656 ต่อ 11 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากไว้เพื่อส่งให้สหกรณ์