เงินออมมั่นคง ระบบงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพ     ==> วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ขอเชิญสมาชิกประเภทสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลงทะเบียนตั้งแต่ 07.00 - 10.00 น. เริ่มประชุมตั้งแต่ 09.00 น.

เอกสาร/ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ วันที่ประกาศ
ประกาศ ฉบับที่ 26/2565 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล 23 พ.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 25/2565 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 25 ต.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 24/2565 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เพิ่มเติม ประจำปี 2566 3 ต.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 23/2565 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของสหกรณ์ 27 ก.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 22/2565 เรื่อง การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ ATM เนื่องในวันออมแห่งชาติ 27 ก.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 21/2565 เรื่อง ปิดทำการสหกรณ์ 27 ก.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 20/2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 27 ก.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 18/2565 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 - 2567 27 ก.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 19/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ พ.ศ. 2565 26 ก.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 17/2565 เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565 22 ส.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 16/2565 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ พ.ศ. 2565 8 ส.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 15/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ส.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 14/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ส.ค. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 13/2565 เรื่องการให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพักชำระต้นเงินกู้ ประเภทสามัญ 24 มิ.ย. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 12/2565 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญสำหรับ พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุขหรือเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำจังหวัดลำพูน 25 พ.ค. 2565
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 2 เป็นกรณีพิเศษ 21 ม.ย. 2565
ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ดูทั้งหมด

การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจ

ปฏิทินกิจกรรม

  • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 17/12/2565
    วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 ลงทะเบียนและเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 10.00 น. เริ่มประชุมตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Person
นายสมาน พรวิเศษศิริกุล

ประธานกรรมการPerson
นายศรีพรหม กาสกูล

รองประธานกรรมการ คนที่ 1Person
พญ.จันทรทิพย์ จิตรวงค์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2Person
นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี

เลขานุการPerson
นายนฤทธิ์ มณีทอง

เหรัญญิกผู้ จั

Person
นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ

ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

เลขที่บัญชีธนาคาร

511-1-17469-9


ธนาคารกรุงไทย


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด สาขาลำพูน


แจ้งการโอนผ่านไลน์

หรือ หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝาก (เขียนชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้ , เข้าฝากบัญชีสหกรณ์) และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่เบอร์ 053-093-788, 053-093-656 ต่อ 11 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากไว้เพื่อส่งให้สหกรณ์