วิสัยทัศน์ (Vision) : "สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศ"         ค่านิยม (Motto) : "สหกรณ์มั่นคง ธำรงหลักธรรมาภิบาล สวัสดิการถ้วนหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

เอกสาร/ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ วันที่ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 19/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 รายการ และ พัดลมดูดอากาศ จำนวน 4 รายการ 8 พ.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 18/2566 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 - 2568 8 พ.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 17/2566 เรื่อง การควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบและยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู้และเงินรับฝาก 4 ต.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 12/2566 เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ราย และพัดลมดูดอากาศ จำนวน 4 รายการ 2 ต.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2567 -2568 28 ก.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 15/2566 การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567-2568 28 ก.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 16/2566 เรื่องเงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 20 ก.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 20 ก.ย. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 13/2566 เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566 21 ส.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.3 ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 3 30 พ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 10/2566 เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทสามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 3 พ.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 9/2566 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3 มี.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 8/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 มี.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 7/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 มี.ค. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 6/2566 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 21 ก.พ. 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 5/2566 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ฉบับที่ 3/ เรื่องโครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ 21 ก.พ. 2566
ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ดูทั้งหมด

การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

ปฏิทินกิจกรรม


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
นายเนตร พงษ์ตุ้ย

ประธานกรรมการผู้ จั

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ

ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

เลขที่บัญชีธนาคาร

511-1-17469-9


ธนาคารกรุงไทย


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด สาขาลำพูน


แจ้งการโอนผ่านไลน์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

หรือ หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝาก (เขียนชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้ , เข้าฝากบัญชีสหกรณ์) และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่เบอร์ 053-093-788, 053-093-656 ต่อ 11 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากไว้เพื่อส่งให้สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน