สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 11 ม.ย. 2567 เวลา 09:03:30น.  98


               ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2566

               ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดการดัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการดัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ และบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

              1. สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจำปี 2566 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ระดับดีมาก

              2. นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขานักบริหาร นายเนตร พงษ์ตุ้ย ระดับดี

              3. นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขานักปฏิบัติการ นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ระดับดีมาก

 

อ้างอิง http://www.fsct.com/fsct_newss.php?new=2934


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน