สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ประมวลรูปภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2560

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 13:02:27น.  1382


รูปภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2560


เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.30%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.30%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.30%
ฉุกเฉิน 6.30%
สามัญหุ้น 6.30%