สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ขอเชิญสมาชิกประเภทสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 15:51:04น.  657


ขั้นตอนการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

  1. ส่งบัตรประจำตัวให้กรรมการการเลือกตั้ง จากนั้น กรรมการจะให้สัญญาณเลือกตั้ง

  2. กดหมายเลขทั้งหมดที่ต้องการเลือก เมื่อเลือกครบแล้ว กดปุ่ม “ยืนยัน”

ในกรณีที่ท่านกดเลือกหมายเลขแล้ว แต่กดหมายเลขผิด หรือ เปลี่ยนใจ

  1. จะต้องกดปุ่ม “ยกเลิก”

  2. กดหมายเลขใหม่ทั้งหมด

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ลงคะแนน ท่านสามารถกดปุ่ม

“ไม่ประสงค์ลงคะแนน” แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”


เข้าสู่ระบบสมาชิก