สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 14:53:06น.  2674เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
ฉุกเฉิน 6.20%
สามัญหุ้น 6.20%