สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 14:53:06น.  1879เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.30%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.30%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.30%
ฉุกเฉิน 6.30%
สามัญหุ้น 6.30%