สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

พิธีมอบโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2563 

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 28 ก.พ. 2563 เวลา 10:35:41น.  345


           วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุมิตรา  อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน  เข้าร่วมกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยในช่วงเช้าร่วมพิธี - ตักบาตรพระสงฆ์ 21 รูป  ร่วมพิธีการวางพวงมาลาสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย  จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย อ่านสาส์นวันสหกรณ์แห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี  นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มอบโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2563  จำนวน 3 แห่ง เข้ารับมอบรางวัล ได้แก่
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
2. สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จํากัด   
3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า


เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
ฉุกเฉิน 6.20%
สามัญหุ้น 6.20%