สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

พิธีทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ครบรอบ 40 ปี

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 20 ม.ย. 2563 เวลา 15:44:34น.  92เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.30%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.30%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.30%
ฉุกเฉิน 6.30%
สามัญหุ้น 6.30%