สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

พิธีทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ครบรอบ 40 ปี

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 20 ม.ย. 2563 เวลา 15:44:34น.  410เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.20%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.20%

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ