สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ภาพกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบวาตภัย อำเภอ บ้านธิ

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 15:12:34น.  169เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
ฉุกเฉิน 6.20%
สามัญหุ้น 6.20%