สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

มอบโล่รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด และระดับภาค

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 13:20:23น.  4496


          31 สิงหาคม 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถาบันเกษตรที่มีผลงานดีเด่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์  ได้แก่ สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด และสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูนจำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน


เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.20%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.20%