สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

นายสมาน พรวิเศษศิริกุล(ประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านไอที จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 28 ม.ย. 2565 เวลา 11:03:24น.  169


          นายสมาน พรวิเศษศิริกุล (ประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านไอที เวลา 08.30 - 12.00 น. จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด และเวลา 13.00 - 16.30 น. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการทั่วไป และด้านไอที จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ