สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

นายสมาน พรวิเศษศิริกุล (ประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการทั่วไป และด้านไอที จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 28 ม.ย. 2565 เวลา 11:22:10น.  131


           เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด นายสมาน พรวิเศษศิริกุล (ประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ(ผู้จัดการ) และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสหกรณ์ระบบ Line Official Account สำหรับการใช้งานบนมือถือ การให้บริการยื่นเงินกู้ผ่านระบบออนไลน์ ด้านเงินฝาก และด้านบริหารจัดการทั่วไป จากคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ