สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

นายสมาน พรวิเศษศิริกุล(ประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ(ผู้จัดการ)และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 14 ก.ค. 2565 เวลา 14:24:16น.  442


                        เมื่อศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด นายสมาน พรวิเศษศิริกุล(ประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ(ผู้จัดการ)และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  ในด้านบริหารจัดการทั่วไป ด้านไอที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน