สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

นายสมาน พรวิเศษศิริกุล (ประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการทั่วไป และด้านไอที จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 19 ต.ค. 2565 เวลา 10:55:27น.  421


                          เมื่อศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด นายสมาน พรวิเศษศิริกุล(ประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ(ผู้จัดการ)และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด  ในด้านบริหารจัดการทั่วไป ด้านไอที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน